Živimo li u miru?

Mir i nenasilje temeljne su vrijednosti svih pokreta za prava žena, a mir je ujedno i ključni kontekstualni okvir u kojem se mogu realizovati i svi drugi ciljevi vezani za rodnu ravnopravnost i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena. U okviru Projekta “Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću” koji…

Lokalna lobi grupa – promoviranje koncepta sigurnosti

U okviru projekta „Ženski edukativni centar“ finansijski podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna, Udruženje „HO HORIZONTI“ je tokom 2013. godine aktivno radilo na uspostavljanju lokalne lobi grupe sa ciljem pružanja podrške solidarnosti među ženama u Tuzli i povećanja senzibiliteta o rodnoj jednakopravnosti. „Lokalna lobi grupa Tuzla“ je neformalna grupa građanki Tuzle koja okuplja žene…

Završen I ciklus lokalnih radionica

Učesnice treninga „Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti“ Merima Skokić, Sandra Marković, Vesna Huremović i Danijela Ćehajić su realizovale I ciklus lokalnih radionica na temu „Razumijevanje i transformacija konflikta“ u Tuzli u periodu 23. septembar-23. oktobar 2013. Radionice su okupile 45 mladih žena i djevojaka iz Tuzle različitih socijalnih i obrazovnih profila, a sa ciljem…