Radionica Zagovaračkog foruma

Radionica Zagovaračkog foruma, izrada zagovaračkog akcionog plana održana je u Brckom 18. novembra. Učesnici su mladi sa područja opcina Bratunac, Srebrenica, Milici, Tuzla, Srebrenik, Gračanica. Mladi na sastanku imali su cilj da izrade plan aktivnosti na osnovu kojih će doći do izrade Strategije za mlade u svojim opštinama. Strategije za mlade u nekim opštinama uopšte…

Konferencija “Rod i tranziciona pravda”

U Sarajevu je održana Konferencija povodom obilježavanja 8. decembra, Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH sa početkom u 11:00 sati u Hotelu Holiday pod nazivom “Rod i tranzicijska pravda”. Na konferenciji je predstavljena knjiga “Rat nije jednorodan” (knjigu možete preuzeti u dijelu „Publikacije“) koja obuhvata priče o 17 žena koje su stradale…

Knjiga „Rat nije jednorodan“

U publikaciji predstavljene su priče o 17 žena i djevojčica koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine. Priče su nastale u želji da se život i stradanja žena otrgnu od zaborava i da se procesima suočavanja s prošlošću i pomirenja na ovim prostorima da i rodna dimenzija. Prema…

LOBI GRUPE GRAČANICA I SREBRENIK

U proteklom periodu na području opština Gračanica i Srebrenik formirane su Ženske lobi grupe. U Gračanici su do sada održana dva sastanka na kojima se razgovaralo o problemima koji se tiču žena u lokalnoj zajednici, a na drugom sastanku dogovoreno je da se u narednom periodu formira Info pult sa članicama Lobi grupe koje će…

MEĐUENTITETSKI DIJALOG

Dvodnevne radionice „Medjuentitetski dijalog sa ženama o prioritetima tranzicijske pravde“održane su u Brčkom 27./28. maja i 4./5. Juna 2016. Na radionici su prisustvovale žene iz 12 gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, koje su na sastancima lokalnih mirovnih mreža izrazile želju da učestvuju u dijalogu. Cilj radionica je uključivanje što većeg broja političarki, prosvjetnih radnica…

IZRADA AKCIONOG PLANA O IZGRADNJI MIRA ZA MLADE

U periodu od 17. – 20. maja 2016. godine, mladi sa područja Tuzlanskog kantona i regije Birač, prisustvovali su Radionici „Izrada akcionog plana za mlade“ koja je održana u Mostaru. Radionica je realizovana u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji se implementira na području 6 opština – Bratunac, Srebrenica, Milići, Gračanica, Srebrenik…

USPJEŠNO REALIZOVANE JAVNE TRIBINE

  U okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“ koji Udruženje „HO Horizonti“ implementira u partnerstvu sa „Forumom žena“ Bratunac a uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, u toku aprila 2016. realiziran je ciklus javnih tribina u opštinama Gračanica, Srebrenik i Tuzla. Predstavnice mjesnih zajednica, NVO-a, mlade aktivistice, kao i predstavnice iz…

ZAVRŠEN CIKLUS DEBATA ZA MLADE

Tokom aprila i maja 2016. godine realizovano je ukupno 6 debata za mlade u opštinama Tuzla, Gračanica i Srebrenik. Debate su okupile predstavnike navedenih opština različitih nacionalnosti, spola, socijalnog statusa i dobi od 18-30 godina sa ciljem da izraze svoja mišljenja kao i da razviju kulturu dijaloga u procesu suočavanja sa prošlošću. Mladi su prezentirali…

Konferencija ”Usklađivanje lokalnih akata sa ZORS-om”

U četvrtak 10. marta sa početkom u 11 sati u Dramar centru održana je Konferencija pod nazivom “Uskladivanje lokalnih akata sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH” u organizaciji “Foruma žena” Bratunac i Udruženja “HO Horizonti” Tuzla. Konferencija je organizovana u okviru Projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji je finansijski podržan od Švedske Fondacije…

Dan sjećanja: 8. decembar

8. decembra 2015. godine u Tuzli, Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Modriči, Bihaću, Bosanskom Grahovu, Bratuncu, Zenici, Mostaru i Višegradu, sa početkom u 12:00 sati, aktivistkinje 12 ženskih nevladinih organizacija uličnim akcijama i drugim manifestacijama podsjetile su javnost na različite oblike stradanja žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mirovne aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz navedenih gradova…