USPJEŠNO REALIZOVANE JAVNE TRIBINE

  U okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“ koji Udruženje „HO Horizonti“ implementira u partnerstvu sa „Forumom žena“ Bratunac a uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, u toku aprila 2016. realiziran je ciklus javnih tribina u opštinama Gračanica, Srebrenik i Tuzla. Predstavnice mjesnih zajednica, NVO-a, mlade aktivistice, kao i predstavnice iz…

ZAVRŠEN CIKLUS DEBATA ZA MLADE

Tokom aprila i maja 2016. godine realizovano je ukupno 6 debata za mlade u opštinama Tuzla, Gračanica i Srebrenik. Debate su okupile predstavnike navedenih opština različitih nacionalnosti, spola, socijalnog statusa i dobi od 18-30 godina sa ciljem da izraze svoja mišljenja kao i da razviju kulturu dijaloga u procesu suočavanja sa prošlošću. Mladi su prezentirali…