POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISTRAŽIVANJE O TEMI “STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – EFEKTI IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA BIH NA LOKALNOM NIVOU” U ŠEST (6) CILJANIH LOKALNIH ZAJEDNICA PROJEKTA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISTRAŽIVANJE O TEMI “STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – EFEKTI IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA BIH NA LOKALNOM NIVOU” U ŠEST (6) CILJANIH LOKALNIH ZAJEDNICA PROJEKTA U okviru projekta “Žene i mladi za mir i jednakost” Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla u saradnji sa Udruženjem “Forum žena” Bratunac objavljuje: Poziv za dostavu ponuda za…