ŽENSKE LOBI GRUPE

Neformalne ženske lobi grupe su nastale u okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou “ podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

U saradnji sa udruženjima „Forum žena Bratunac“ i „HO Horizonti“ Tuzla, a na osnovu potrebe za poticanjem žena na aktivnije djelovanje i učešće u društvenom i političkom životu, osnovane su neformalne Ženske lobi grupe žena na području regije Birač (Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica) i Tuzlanskog Kantona (Tuzla, Živinice, Gračanica, Srebrenik).

STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – EFEKTI IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA BIH NA LOKALNOM NIVOU U ŠEST ODABRANIH LOKALNIH ZAJEDNICA
(Tuzla, Srebrenik, Gračanica, Bratunac, Milići i Srebrenica)

1. TEORIJSKI OKVIR RADA
Žene u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju glavnu marginalizovanu grupu u društvu. Unatoč činjenici da su brojnije od muškaraca (rezultat Popisa u Bosni iHercegovini iz 2013. godine), žene i dalje,zbog socio-kulturalnih barijera, nemaju pristup vlastitim pravima.