ŽENSKE LOBI GRUPE

Neformalne ženske lobi grupe su nastale u okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou “ podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

U saradnji sa udruženjima „Forum žena Bratunac“ i „HO Horizonti“ Tuzla, a na osnovu potrebe za poticanjem žena na aktivnije djelovanje i učešće u društvenom i političkom životu, osnovane su neformalne Ženske lobi grupe žena na području regije Birač (Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica) i Tuzlanskog Kantona (Tuzla, Živinice, Gračanica, Srebrenik).

STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – EFEKTI IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA BIH NA LOKALNOM NIVOU U ŠEST ODABRANIH LOKALNIH ZAJEDNICA
(Tuzla, Srebrenik, Gračanica, Bratunac, Milići i Srebrenica)

1. TEORIJSKI OKVIR RADA
Žene u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju glavnu marginalizovanu grupu u društvu. Unatoč činjenici da su brojnije od muškaraca (rezultat Popisa u Bosni iHercegovini iz 2013. godine), žene i dalje,zbog socio-kulturalnih barijera, nemaju pristup vlastitim pravima.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISTRAŽIVANJE O TEMI “STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – EFEKTI IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA BIH NA LOKALNOM NIVOU” U ŠEST (6) CILJANIH LOKALNIH ZAJEDNICA PROJEKTA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ISTRAŽIVANJE O TEMI “STANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – EFEKTI IMPLEMENTACIJE GENDER AKCIONOG PLANA BIH NA LOKALNOM NIVOU” U ŠEST (6) CILJANIH LOKALNIH ZAJEDNICA PROJEKTA U okviru projekta “Žene i mladi za mir i jednakost” Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla u saradnji sa Udruženjem “Forum žena” Bratunac objavljuje: Poziv za dostavu ponuda za…

POZIV KONSULTANTICAMA/IMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA VOĐENJE PROCESA ANALIZE KAPACITETA I IZRADE STRATEŠKOG PLANA UDRUŽENJA “HO HORIZONTI” ZA PERIOD 2020-2023.G.

U okviru projekta “Žene i mladi za mir i jednakost” Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla objavljuje Poziv konsultanticama/ima za dostavu ponuda za vođenje procesa analize kapaciteta i izrade Strateškog plana Udruženja “HO HORIZONTI” za period 2020-2023.g. Angažovanjem konsultantice/ta želi se unaprijediti kvalitet rada Udruženja u oblasti izgradnje mira i rodne jednakopravnosti, analizom kapaciteta i izradom Strateškog…

DAN BIJELIH TRAKA

Članice Inicijative Mir sa ženskim licem po drugi put prisustvovale su Danu bijelih traka u Prijedoru. Oko 50 učesnica pridružilo se mirnoj šetnji kroz grad i performansu na trgu u Prijedoru koji se organizuje svake godine 31. maja. Ovim putem učesnice su odale počast žrtvama i podržale Inicijativu „Jer me se tiče“. Obilježavanje Dana bijelih…

JAVNA TRIBINA „TOLERANCIJA U DRUŠTVU“

U saradnji Međunarodne srednje škole, JU Elektrotehničke škole, Udruženja „Ho Horizonti“ iz Tuzle  i „Žene u crnom“ iz Beograda, 17. maja 2018. Godine održana je tribina na temu “Tolerancija u društvu – šta je to paradoks tolerancije!?”. Predavanje su održale članice Žena u crnom iz Beograda i Udruženja „HO Horizonti“Tuzla. Cijelim tokom tribine učenici su…

RADIONICA ZAGOVARANJE I LOBIRANJE

Trodnevna radionica “Zagovaranje i lobiranje” za mlade sa područja Birač regije i Tuzlanskog kantona, realizovana je od 27 do 29. aprila u Sarajevu u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou”. Radionica je okupila 12 mladih aktivista i aktivistica iz dvije regije koji su zajedno i vrijedno radili na zadatku, iznijeli svoja iskustva, pozitivne…

JAVNA PREZENTACIJA ŽENSKOG SUDA

Dana 11. aprila u sali Biblioteke „Derviš Sušić“ održana je javna prezentacija Ženskog suda. Prvi Ženski sud na teritoriji Evrope, održan je u Sarajevu, od 07. do 10. maja 2015. godine, u organizaciji 10 ženskih grupa sa prostora svih republika bivše Jugoslavije. Žene u crnom su tokom petogodišnjeg procesa organiziranja Ženskog suda bile nositeljice programskih…

MONITORING SASTANAK INICIJATIVE MIR SA ŽENSKIM LICEM

U okviru Inicijative Mir sa ženskim licem u martu je održan monitoring sastanak u Hotelu „Grand“ u Sarajevu. Sastanku su prisustvovale predstavnice organizacija članica Inicijative i predstavnici/ce Foruma ZFD. Izvršena je kratka evaluacija dosadašnjih aktivnosti i predstavljeni planovi za naredni period. U 2018. godini Forum ZFD odlučio je finansijski podržati nekoliko aktivnosti u okviru Inicijative.…

JAVNA TRIBINA „KAKO DO NAJMANJE 50%?“

Na inicijativu neformalne ženske Lobi grupe 24. aprila 2018. Sa početkom u 17:00 časova održana je Javna tribina na temu “Kako do najmanje 50%?”. Obzirom da smo suočeni sa problemom sve manjeg broja prisustva žena u političkom i javnom životu, a naročito na pozicijama odlučivanja u novembru mjesecu 2017. godine članice neformalne Lobi grupe objavile…