MEĐUENTITETSKI DIJALOG

Dvodnevne radionice „Medjuentitetski dijalog sa ženama o prioritetima tranzicijske pravde“održane su u Brčkom 27./28. maja i 4./5. Juna 2016. Na radionici su prisustvovale žene iz 12 gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, koje su na sastancima lokalnih mirovnih mreža izrazile želju da učestvuju u dijalogu. Cilj radionica je uključivanje što većeg broja političarki, prosvjetnih radnica…

IZRADA AKCIONOG PLANA O IZGRADNJI MIRA ZA MLADE

U periodu od 17. – 20. maja 2016. godine, mladi sa područja Tuzlanskog kantona i regije Birač, prisustvovali su Radionici „Izrada akcionog plana za mlade“ koja je održana u Mostaru. Radionica je realizovana u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji se implementira na području 6 opština – Bratunac, Srebrenica, Milići, Gračanica, Srebrenik…

USPJEŠNO REALIZOVANE JAVNE TRIBINE

  U okviru projekta „Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou“ koji Udruženje „HO Horizonti“ implementira u partnerstvu sa „Forumom žena“ Bratunac a uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, u toku aprila 2016. realiziran je ciklus javnih tribina u opštinama Gračanica, Srebrenik i Tuzla. Predstavnice mjesnih zajednica, NVO-a, mlade aktivistice, kao i predstavnice iz…

ZAVRŠEN CIKLUS DEBATA ZA MLADE

Tokom aprila i maja 2016. godine realizovano je ukupno 6 debata za mlade u opštinama Tuzla, Gračanica i Srebrenik. Debate su okupile predstavnike navedenih opština različitih nacionalnosti, spola, socijalnog statusa i dobi od 18-30 godina sa ciljem da izraze svoja mišljenja kao i da razviju kulturu dijaloga u procesu suočavanja sa prošlošću. Mladi su prezentirali…

Konferencija ”Usklađivanje lokalnih akata sa ZORS-om”

U četvrtak 10. marta sa početkom u 11 sati u Dramar centru održana je Konferencija pod nazivom “Uskladivanje lokalnih akata sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH” u organizaciji “Foruma žena” Bratunac i Udruženja “HO Horizonti” Tuzla. Konferencija je organizovana u okviru Projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji je finansijski podržan od Švedske Fondacije…

Dan sjećanja: 8. decembar

8. decembra 2015. godine u Tuzli, Sarajevu, Bijeljini, Banjaluci, Modriči, Bihaću, Bosanskom Grahovu, Bratuncu, Zenici, Mostaru i Višegradu, sa početkom u 12:00 sati, aktivistkinje 12 ženskih nevladinih organizacija uličnim akcijama i drugim manifestacijama podsjetile su javnost na različite oblike stradanja žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mirovne aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz navedenih gradova…

Lokalne debate o izgradnji mira

Debate ”Uticaj lokalnih omladinskih politika na izgradnju mira u lokalnoj zajednici” su održane u Tuzli, Gračanici, Srebreniku, te Bratuncu, Srebrenici i Milićima, a učestvovalo je ukupno 91 mladih djevojaka i mladića. Debate su podržale i 4 omladinske organizacije iz Tuzlanskog kantona, te 2 omladinske organizacije iz regije Birač. U okviru ove aktivnosti, mladi različitih nacionalnosti,…

Odbrana žena – odbrana prava

Aktivistice Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla i „Foruma žena“ Bratunac su u subotu, 29. novembra 2014. godine u centru Tuzle obilježile “Međunarodni dan braniteljica i branitelja ljudskih prava“. „Odbrana žena odbrana prava“ (Defending Women Defending Rights) je međunarodna kampanja pokrenuta 2004. godine u cilju prepoznavanja i zaštite braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava, aktivistkinja i aktivista…

Društvene mreže u službi ženskih ljudskih prava

Članica Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla uzela je učešće na radionici „Socal Media for Women's Rights“, u Stockholmu, koju je organizovala Fondacija Kvinna till Kvinna u periodu od 24.-28. novembra 2014. Pored predstavnika nevladinih organizacija sa Balkana, prisustvovale su i predstavnici iz Južnog Kavkaza i Bliskog istoka. Kako socijalni mediji uzimaju sve veću ulogu, i veoma…

Studijska posjeta Izraelu i Palestini

U vremenu od 17.-22.novembra 2014.godine, studijska grupa od 9 žena mreže Kvinna till Kvinna u Bosni i Hercegovini posjetila je Palestinu i Izrael. U okviru studijske posjete „Borba protiv nasilja nad ženama i promovisanje političkog učešća žena“, učesnice su posjetile Betlehem gdje je održana radionica o nasilju nad ženama sa predstavnicama palestinskih ženskih organizacija. U…