Humanitarna akcija „Žena ženi“ uspješno završena

Drage prijateljice, paketi koje ste donirale tokom akcije “Žena ženi” koju smo počeli 20.maja, su dostavljeni nasim sugrađankama ugroženim od poplava i klizišta i smještenim u prihvatnim centrima u Općini Tuzla. U narednom periodu ćemo pakete dostaviti ženama i djevojkama i u ostalim ugroženim područjima u BiH. U ime svih upućujemo veliko hvala na svesrdnoj…

Važno obavještenje

Kako bi pružili psihološku prvu pomoć nakon kriznih događaja građanima koji su pretrpjeli gubitke usljed poplava u Bosni i Hercegovini, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla poziva sve diplomirane psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe te studente završne godine Fakulteta za psihologiju sa područja Tuzlanskog kantona koji žele da doprinesu, da se u najkraćem roku jave na adresu…

Ženski sud-zalaganje za prava preživjelih ratna silovanja

„Ženski Sud BiH – zalaganje za prava preživjelih ratna silovanja“ zasnovan je na činjenici da ne postoji jedinstvena regulacija prava preživjelih seksualno nasilje tokom rata, te kao posljedica ovog produbljuju se problemi i napori za pomirenje u bosanskohercegovačkom društvu i stvaranju nove podjele među preživjelim i izvan etničke pripadnosti. Inicijativni odbor mreže podrške Ženskog suda…

Ženski karavan mira Mir sa ženskim licem

Od 12. do 31. maja 2014. godine 12 ženskih organizacija u 12 gradova BiH provodi zajedničku akciju Ženski karavan mira Mir sa ženskim licem sa ciljem povećanja brige i kontinuiteta u kulturi sjećanja na živote i stradanje žena i uključivanje žena u izgradnju mira. Ova akcija nastala je u okviru projekta Mir sa ženskim licem…

Uspješno realizovan ciklus radionica za mlade liderice

U periodu maj 2013.-maj 2014. godine, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla i „Forum žena“ Bratunac su realizovali ciklus treninga „Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti“ na kojima je učestvovalo ukupno 12 mladih žena, 6 iz Bratunca i Srebrenice i 6 iz Tuzle. Trening je implementiran kroz četiri modula, i to: Razumijevanje konflikata i transformacija konflikta, Identitet…

Ženska lobi grupa upozorava javnost

Suprotno međunarodnim konvencijama koje tretiraju materiju ravnopravnosti spolova, u našem gradu u oblasti rodne ravnopravnosti se dešavaju retrogradne i negativne pojave. Umjesto da radimo na postizanju prijeko neophodne ravnopravnosti žena i muškaraca u upravljanju javnim poslovima, u ovom trenutku moramo da konstatujemo da je u fazi proces eliminisanja i ono malo žena koje su se…

8. mart

Povodom Međunarodnog dana žena – u Bosni i Hercegovini zaposleno samo 35,6 % žena. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, žene čine 51,7% od ukupno procijenjenog broja radno sposobnog stanovništva, a samo 35,6% je zaposleno. To je najniži procenat učešća žena u Jugoistoičnoj Evropi. 8. mart kao Međunarodni dan žena u svijetu…

Okrugli sto „Učešće vijećnica u radu Općinskog vijeća“

Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajući pravni okvir koji garantuje prava žena. Međutim, situacija u praksi nije ni blizu onoga što je propisano Zakonom. Uspostavljanje pravnog okvira i javnih politika u oblasti promocije ženskih ljudskih prava još uvijek ne znači da zakonom obezbjeđena ravnopravnost osigurava iste mogućnosti. Da bi se žene politički osnažile i aktivnije uključile…