Obilježavanje Kampanje „16 dana aktivizma“ u Tuzli

Nasilje nad ženama i djevojčicama i danas predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Globalni podaci ali i oni koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu porazni su: jedna od tri žene doživjele su prebijanje, prisiljavanje na seksualni odnos ili doživjele neki drugi vid zlostavljanja. Nasilnik je najčešće muškarac iz njihovog bliskog okruženja, a nasilje nad…

Javne tribine „Žene, mir i sigurnost“

U okviru projekta “Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“ organizovane su javne tribine u Srebrenici, Bratuncu, Kalesiji i Lukavcu tokom novembra 2013.godine. Tribine su u partnerskoj saradnji realizovala Udruženja “Forum Žena” Bratunac i „HO HORIZONTI“, uz finansijsku podršku UN Women. Predstavnice mjesnih zajednica kao i predstavnice lokalnih vlasti su uzele aktivno učešće tokom tribine…

Treninzi – Ravnopravnost spolova na lokalnom nivou

Tokom novembra 2013.godine, u općinama Bratunac, Srebrenica, Lukavac i Kalesija su uspješno implementirani treninzi na temu „Ravnopravnost spolova na lokalnom nivou“. Treninzi su realizovani u okviru Projekta „Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“ koji implementira „Forum žena“ Bratunac u partnerstvu sa Udruženjem „HO HORIZONTI“ Tuzla i uz podršku UN Women. U okviru treninga realizirane…

Živimo li u miru?

Mir i nenasilje temeljne su vrijednosti svih pokreta za prava žena, a mir je ujedno i ključni kontekstualni okvir u kojem se mogu realizovati i svi drugi ciljevi vezani za rodnu ravnopravnost i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena. U okviru Projekta “Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću” koji…

Lokalna lobi grupa – promoviranje koncepta sigurnosti

U okviru projekta „Ženski edukativni centar“ finansijski podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna, Udruženje „HO HORIZONTI“ je tokom 2013. godine aktivno radilo na uspostavljanju lokalne lobi grupe sa ciljem pružanja podrške solidarnosti među ženama u Tuzli i povećanja senzibiliteta o rodnoj jednakopravnosti. „Lokalna lobi grupa Tuzla“ je neformalna grupa građanki Tuzle koja okuplja žene…

Završen I ciklus lokalnih radionica

Učesnice treninga „Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti“ Merima Skokić, Sandra Marković, Vesna Huremović i Danijela Ćehajić su realizovale I ciklus lokalnih radionica na temu „Razumijevanje i transformacija konflikta“ u Tuzli u periodu 23. septembar-23. oktobar 2013. Radionice su okupile 45 mladih žena i djevojaka iz Tuzle različitih socijalnih i obrazovnih profila, a sa ciljem…

HO Horizonti obilježili međunarodni dan mira

Rezolucijom UN-a iz 2001. godine, 21. septembar/rujan se obilježava kao dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini. Međunarodni dan mira utemeljila je Generalna skupština UN-a još 1981. godine u cilju obilježavanja i jačanja ideala među svim narodima i državama. Mir ne znači isključivo odsustvo rata – mir je odsustvo straha, mržnje, bijede i nepravde.…

Trening o projekt menadžmentu za mlade liderice

U okviru projekta „Ženski edukativni centar“ finansijski podržanog od švedske Fondacije Kvinna till Kvinna, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla i Udruženje „Forum žena“ Bratunac su organizovali trening na temu „Projekt menadžment“ sa ciljem osnaživanja kapaciteta mladih liderica. Trening, koji je održan u Hotelu „Horizont“ Baška Voda od 22.-25. avgusta 2013. godine su vodile trenerice Elvira Živanović…

Najava radionica

5. avgusta 2013. godine u Sarajevu su se sastale predstavnice ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine (Bihać, Banja Luka, Modriča, Bijeljina, Sarajevo, Bratunac, Višegrad, Mostar, Grahovo, Zenica i Tuzla) sa ciljem planiranja radionica u 10 gradova u BiH na temu „Mir sa ženskim licem“. Planirano je da se ove aktivnosti realizuju tokom septembra i oktobra…

Radionica o nasilju nad starim osobama

Pozvane od strane Švicarskog Crvenog križa u Tuzli, članice Udruženja „HO HORIZONTI“ su organizovale radionicu na temu “Prepoznavanje nasilja nad starijim osobama”. Radionica je održana 12 i 13 avgusta 2013. godine u prostorijama Udruženja “HO HORIZONTI” Tuzla. Trenerica na radionici bila je Mira Vilušić, a asistentica Jasminka Jukić. Učesnici/e radionice su bili 17 volontera/ki Švicarskog…