Društvene mreže u službi ženskih ljudskih prava

„Socal Media for Women's Rights“, Stockholmu

„Društvene mreže za prava žena“, Stockholm

Članica Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla uzela je učešće na radionici „Socal Media for Women's Rights“, u Stockholmu, koju je organizovala Fondacija Kvinna till Kvinna u periodu od 24.-28. novembra 2014. Pored predstavnika nevladinih organizacija sa Balkana, prisustvovale su i predstavnici iz Južnog Kavkaza i Bliskog istoka. Kako socijalni mediji uzimaju sve veću ulogu, i veoma su jak alat, vrlo je lako pomoću njih doći do ciljnih grupa. Tokom sastanka učesnici su međusobno razmijenili iskustva i imali priliku od stručnjaka učiti o tome kako napraviti što uspješniji Twitter i Facebook profil. Pored toga akcenat je stavljen na fotografiju. Sastanak je za cilj imao jačanje kapaciteta organizacija.