IZRADA AKCIONOG PLANA O IZGRADNJI MIRA ZA MLADE

U periodu od 17. – 20. maja 2016. godine, mladi sa područja Tuzlanskog kantona i regije Birač, prisustvovali su Radionici „Izrada akcionog plana za mlade“ koja je održana u Mostaru. Radionica je realizovana u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou” koji se implementira na području 6 opština – Bratunac, Srebrenica, Milići, Gračanica, Srebrenik i Tuzla, u partnerstvu sa „Forumom žena“ Bratunac, a uz finansijsku podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna.Na radionici prisustvovalo je 18 mladih aktivista i aktivistica sa navedenih područja, koji su vrijedno radili na zadatku, iznijeli probleme sa kojima se susreću mladi u svojim lokalnim zajednicama, te predložili moguća rješenja.

 13226679_1311396585543527_4777796848669581891_n 13241327_1312194898797029_5789734817782427087_n 13245231_1312195498796969_6500060458480353211_n

Akcioni plan predstavlja okvirnu platformu koju su razvili mladi i koja služi mladima u zagovaranju za uključivanje teme izgradnje mira u lokalne omladinske politike/strategije.  Akcioni plan će poslužiti mladima kao sredstvo za dalje zajedničko djelovanje na polju izgradnje mira.

Na putu za Mostar u Sarajevu je napravljena kratka pauza na kojoj su kolege iz NVO-a  Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije održali predavanje o kulturi sjećanja i izgradnji mira.