LOBI GRUPA

Na sastanku podizanja kapaciteta Lobi grupe  mjesecu aprilu dogovorena je saradnja sa Komisijama za ostvarivanje ravnopravnosti spolova. U Tuzli na jednom od sastanaka Lobi grupe na kojem su prisustvovale i neke od članica Komisije, izrazile su potrebu za podrškom. Članice Udruženja „HO Hoizonti„ pozvane su na  sastanak Komisije na kojem se razgovaralo o izradi izvještaja Gender akcionog plana 2013-2016. Jedan od prijedloga bio je da nevladine organizacije dostave svoje izvještaje kako bi se uvrstilo u konačni.

Pored toga na jednom od sastanaka Lobi grupe dogovoreno je da se na vrijeme započnu aktivnosti vezane za Izbore naredne godine. Jedan prijedlog je do kraja godine poslati Otvoreno pismo koje upozoravana manjak žena u politici i na važnu ulogu žena.