LOBI GRUPE GRAČANICA I SREBRENIK

U proteklom periodu na području opština Gračanica i Srebrenik formirane su Ženske lobi grupe. U Gračanici su do sada održana dva sastanka na kojima se razgovaralo o problemima koji se tiču žena u lokalnoj zajednici, a na drugom sastanku dogovoreno je da se u narednom periodu formira Info pult sa članicama Lobi grupe koje će promovirati svoj rad i biti otovorene za prijavljivanje novih članica.

Kada je opština Srebrenik u pitanju, Ženska lobi grupa je tek oformljena u julu mjesecu 2016. godine i planiraju dalje da djeluju i šire grupu.