Lokalna lobi grupa – promoviranje koncepta sigurnosti

Lokalna lobi grupa

Lokalna lobi grupa

U okviru projekta „Ženski edukativni centar“ finansijski podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna, Udruženje „HO HORIZONTI“ je tokom 2013. godine aktivno radilo na uspostavljanju lokalne lobi grupe sa ciljem pružanja podrške solidarnosti među ženama u Tuzli i povećanja senzibiliteta o rodnoj jednakopravnosti.

„Lokalna lobi grupa Tuzla“ je neformalna grupa građanki Tuzle koja okuplja žene iz javnog i političkog života grada, organizacija civilnog društva, lokalne zajednice, posvećene ili koje se žele posvetiti unapređenju položaja žena u našem društvu, izgradnji mira i sigurnosti.

Nakon višemjesečnih inicijalnih sastanaka tokom kojih su članice razmijenile ideje i diskutovale o pitanjima rodno zasnovanog nasilja, Zakona o ravnopravnosti spolova i njegove primjene na lokalnom nivou te poštivanja međunarodnih normi i ljudskih prava, 5. novembra 2013. godine je uspostavljeno koordinaciono tijelo lokalne lobi grupe koje čine: Enisa Žunić, Aida Sofić, Stana Nalić, Ana Šimić, Fehrija Salković, Hanifa Kantić, Jasminka Mijatović, Mirjana Lepić-Marinković i Alma Avdić.

Koordinacijski sastanci će biti održavani svaka tri mjeseca, a članice će razmatrati analizu rada Općinskog vijeća i potrebe žena i djevojaka u zajednici. Prepoznavajući važnost uloge žena u ostvarenju mira i sigurnosti u gradu, lokalna lobi grupa će pokretati različite akcije sa ciljem promoviranja koncepta sigurnosti usmjerenog na svaku osobu i na postizanje individualnog blagostanja svake žene i muškarca.