Lokalne debate o izgradnji mira

Lokalna debata slika 1

Lokalna debata

Lokalna debata slika 2

Lokalna debata

Debate ”Uticaj lokalnih omladinskih politika na izgradnju mira u lokalnoj zajednici” su održane u Tuzli, Gračanici, Srebreniku, te Bratuncu, Srebrenici i Milićima, a učestvovalo je ukupno 91 mladih djevojaka i mladića. Debate su podržale i 4 omladinske organizacije iz Tuzlanskog kantona, te 2 omladinske organizacije iz regije Birač.

U okviru ove aktivnosti, mladi različitih nacionalnosti, spola, socijalne pripadnosti, iz sela i grada su čuli i izrazili različita mišljenja o zajedničkim interesima i zagovaranju za uvođenje teme izgradnje mira u lokalne omladinske politike. Ove aktivnosti su također predstavile dobar način za razvijanje kulture dijaloga među mladima u procesu suočavanja sa prošlošću. U konačnici, ovo će doprinijeti prepoznavanju da je izgradnja mira  trajan  proces u kojem svi imaju odgovornost da aktivno sudjeluju.