Projekat: “MIR SA ŽENSKIM LICEM – ŽENSKA INICIJATIVA ZA SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU”

Period: juli 2015. – decembar 2016.

Projekat „Mir sa ženskim licem – Ženska inicijativa za suočavanje s prošlošću“ realizuje Fondacija „Lara“ Bijeljina sa Udruženjem „HO Horizonti“ Tuzla u saradnji sa još 10 partnerskih organizacija iz BiH: Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Helsinški parlament građana Banja Luka, „Žena BiH“ Mostar, „Glas žene“ Bihać, Udruženje žena „Most“ Višegrad, „Forum žena“ Bratunac, Fondacija CURE Sarajevo, Udruženje građanski „Grahovo“ Bosansko Grahovo, UG „Budućnost“ Modriča.

Projekat je dizajniran na osnovu konsultacija sa svim organizacijama uključenim i Inicijativu.

Većina građana u lokalnim zajednicama prepoznala je potencijal žena u izgradnji mira i demokratskog i rodnog društva.  U prvoj fazi implementacije projekta je povezao 12 ženskih organizacija koje su došle iz različitih društvenih i ratnih konteksta, a koje su djelovale na zajedničkoj platformi i uspijevale da prepoznaju zajedničke interese i pored različitog iskustva iz godina rata i konteksta njihovih zajednica.

Takođe smo inicirale konkretne akcije za memorijalizaciju stradanja žena i kulturu sjećanja uopšte, što predstavlja značajno postignuće i potencijal za buduće akcije.

Ciljne grupe:

žene aktivistkinje u ženskim organizacijama i ženskom pokretu uključujući i NVO koje okupljaju žene u ruralnim sredinama, žene prosvjetne radnice, žene u politici, žene na selu, žene u medijima.

 

Generalni cilj:

Žene ravnopravno učestvuju u javnom i političkom životu.

 

Projektni cilj:

Definisani prioriteti i osnaženi kapaciteti žena za zagovaranje orodnjenih politika tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini.

 

Specifični ciljevi:

  1. Kreirana Platforma ženskih prioriteta u politikama tranzicione pravde kroz povećano učešće u mirovnim akcijama i međuentitetskom dijalogu
  2. Osnažena mreža saveznika i unutrašnjih kapaciteta Inicijative Mir sa ženskim licem

 

Neke od aktivnosti tokom projekta su:

Zalaganje za završetak Inicijative za utvrđivanje Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH, istraživanje stradanja žena u 12 gradova, izrada knjige sjećanja i filma, međuentiteski dijalog o prioritetima tranzicione pravde, Izrada platforme ženskih prioriteta u politikama tranzicijske pravde.