Mogućnosti i prilike za učešće u odlučivanju na lokalnom nivou

Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla Vas poziva da učestvujete u radionici “Mogućnosti i prilike za učešće u odlučivanju na lokalnom nivou” koja će biti održana 17. aprila 2013. u 16.00 sati u prostorijama Udruženja (Kuća „Žena i dijete“, Borić 3, Tuzla). Radionica je namijenjena mladim ženama u dobi od 18-35 godina, koje žele doprinijeti promjenama u lokalnoj zajednici. Odabir učesnica radionica zasnivat će se na zaprimljenim prijavama. Sve zainteresovane mogu nam se obratiti na email, kako bi dobile prijavni obrazac koji će sadržavati detaljne upute. Rok za podnošenje prijava je 10. april 2013. godine.