MONITORING SASTANAK INICIJATIVE MIR SA ŽENSKIM LICEM

U okviru Inicijative Mir sa ženskim licem u martu je održan monitoring sastanak u Hotelu „Grand“ u Sarajevu. Sastanku su prisustvovale predstavnice organizacija članica Inicijative i predstavnici/ce Foruma ZFD. Izvršena je kratka evaluacija dosadašnjih aktivnosti i predstavljeni planovi za naredni period.

U 2018. godini Forum ZFD odlučio je finansijski podržati nekoliko aktivnosti u okviru Inicijative. Jedna od njih je i izložba koja će se fokusirati na 20 priča žena različitih godina, zanimanja i životnih puteva, koje su vodile borbu za ostvarenje svojih prava u ratnoj i poslijeratnoj BiH.