Najava radionica

Sastanak u Sarajevu

Sastanak u Sarajevu

5. avgusta 2013. godine u Sarajevu su se sastale predstavnice ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine (Bihać, Banja Luka, Modriča, Bijeljina, Sarajevo, Bratunac, Višegrad, Mostar, Grahovo, Zenica i Tuzla) sa ciljem planiranja radionica u 10 gradova u BiH na temu „Mir sa ženskim licem“.

Planirano je da se ove aktivnosti realizuju tokom septembra i oktobra 2013. godine.