Obilježavanje Kampanje „16 dana aktivizma“ u Tuzli

Obilježavanje 16 dana aktivizma

Obilježavanje 16 dana aktivizma

Nasilje nad ženama i djevojčicama i danas predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Globalni podaci ali i oni koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu porazni su: jedna od tri žene doživjele su prebijanje, prisiljavanje na seksualni odnos ili doživjele neki drugi vid zlostavljanja. Nasilnik je najčešće muškarac iz njihovog bliskog okruženja, a nasilje nad ženama ne poznaje granice: rasne, vjerske, kulturne, kao ni ekonomske razlike. Dodatni problem predstavlja činjenica što većina nasilja nad ženama i dalje ostaje neprijavljena i nekažnjena.

Prema odluci UN-a 1999. godine, 25. novembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na 25. novembar svake godine počinje i kampanja 16 dana aktivizma, koja traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Za ovogodišnju temu kampanje 16 dana aktivizma, zajedničku za cijeli svijet, izabrana je: Od mira u domu do mira u svetu: Osporimo militarizam i okončajmo nasilje nad ženama!

U okviru kampanje „16 dana aktivizma“, aktivistice Udruženja „HO HORIZONTI“ su 5. decembra u prostorijama Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla organizovale prezentaciju Kampanje za mlade žene i djevojke iz Tuzle. Prezentacijom je približena kampanja „16 dana aktivizma“, učesnice su upućene na institucije i SOS brojeve telefona na koje se mogu obratiti u slučaju da budu izložene nasilju ili se nađu u neposrednoj blizini. Ista prezentacija je održana u 8. decembra 2013. godine u mjesnoj zajednici Kovači, za grupu aktivistica iz ove mjesne zajednice.

Na dan obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10.decembra 2013.godine, aktivistice Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla su u Osnovnoj školi „Mejdan“ sa učenicima IV razreda održale radionicu na temu „Međunarodni dan ljudskih prava“. Radionica je zamišljena da se kroz razgovor sa učenicima predstave dječija ljudska prava. U školama postoji velika potreba za organizovanjem aktivnosti ovog tipa kako bi se učenici upoznali sa pravima i obavezama, jer kroz predmetnu nastavu nije dovoljno obuhvaćeno.