Odbrana žena – odbrana prava

Odbrana žena - odbrana prava

Odbrana žena – odbrana prava

Odbrana žena - odbrana prava

Odbrana žena – odbrana prava

Odbrana žena - odbrana prava

Odbrana žena – odbrana prava

Aktivistice Udruženja „HO HORIZONTI“ Tuzla i „Foruma žena“ Bratunac su u subotu, 29. novembra 2014. godine u centru Tuzle obilježile “Međunarodni dan braniteljica i branitelja ljudskih prava“. „Odbrana žena odbrana prava“ (Defending Women Defending Rights) je međunarodna kampanja pokrenuta 2004. godine u cilju prepoznavanja i zaštite braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava, aktivistkinja i aktivista koje/i se zalažu za ostvarivanje svih ljudskih prava za sve ljude. Kampanja tvrdi da se žene koje se zalažu za ljudska prava i svi aktivisti i aktivistkinje koji/e brane ženska ljudska prava suočavaju sa specifičnim nasiljem koje se vrši zbog njihovih zalagačkih napora ili u vezi sa njihovim polom/rodom. 29. novembar je dan kad se odaje počast braniteljicama i braniteljima ženskih ljudskih prava, aktivizmu, zalaganju i hrabrim aktima otpora, koji nose zaslugu pomeranja granica u svojim lokalnim i nacionalnim sredinama u priznavanju i ostvarivanju ljudskih prava za sve. Ova ulična akcija je jedna od aktivnosti Udruženja “HO HORIZONTI” Tuzla u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.