Održane javne tribine u Lukavcu i Kalesiji

Javna tribina

Javna tribina

Dana, 13.03.2013. godine u JU Biblioteka Lukavac, te 15.03.2013. u prostorijama Općine Kalesija održane su javne tribine na temu “Žene, mir i sigurnost – predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima žena o poimovanju mira i sigurnosti na području Srebrenice, Bratunca, Lukavca i Kalesije sa aspekta zastupljenosti žena sa sela u donošenju odluka na lokalnom nivou.  Javne tribine su organizovane u sklopu Projekta “Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici” koji implementira Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem “Forum žena” Bratunac, uz finansijsku podrsku UN WOMEN.

Na javnoj tribini u Lukavcu okupilo se oko dvadesetak mještanki mjesnih zajednica Lukavac Mjesto, Bokavići i Modrac, a svojim prisustvom podršku su dale i predstavnice Općine Lukavac Izeta Bajrić, Sekretarka OV Lukavac, Amra Gazibegović, Aldina Asanović i Mina Frljanović iz Komisije za jednakopravnost spolova i predstavnica UN Women, Maja Marjanović. Na javnoj tribini u Kalesiji takođe se okupilo oko dvadesetak mještanki mjesnih zajednica Tojšići, Vukovije, Kikači, Miljanovci, Mahala i Rainci, a podršku su svojim prisustvom pružili predstavnici/e Općine Kalesija Nedžad Dzafić, predsjedavajući OV Kalesija, Ramiz Baručić i Amra Alidžanović, Komisija za jednakopravnost spolova i predstavnica OSCE Tuzla Slobodanka Radic.

Uvodničarka na javnim tribinama bila je Hanifa Kantić, aktivistica Udruženja “HO HORIZONTI” koja je osvrtom na zakonski okvir BiH koji garantuje jednaka prava i slobode, te zabranjuje diskriminaciju podsjetila na izuzetno nisku zastupljenost žena u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. “Isključenost žena na mjestima odlučivanja posebno je vidljiva u vijećima mjesnih zajednica kao osnovnoj ćeliji građanskog organizovanja i odlučivanja“, naglasila je g-dja Kantić. Rezultati istraživanja Žene, mir i sigurnost, koje je obuhvatilo 400 žena iz ruralnih sredina pokrivajući opštine Srebrenica (100), Bratunac (100), Lukavac (100) i Kalesija (100) pokazalo je da one i dalje žive u veoma lošim uslovima, da su informativno i ekonomski veoma izolovane sa gotovo nikakvim mogućnostima u kreiranju lokalnih politika. Nakon prezentacija, prisutne mještanke su diskutovale o problemima u svojim mjesnim zajednicama i nezastupljenosti žena u predstavništvu mjesne zajednice, te se razvila aktivna diskusija tokom koje su učesnice svojim komentarima doprinijele da se utvrdi važnost učešća i aktivnosti žena u vijećima mjesnih zajednica.

Na kraju je zaključeno da je prisustvo žena na odlučujućim pozicijama u lokalnim zajednicama veoma važno, te da bi uključivanje žena sa sela u procese donošenja odluka dalo šansu da ženska pitanja postanu mnogo vidljivija u javnosti koja ih obično ignoriše. Zbog toga od lokalnih vlasti u općinama Lukavac i Kalesija očekujemo da mjerama pozitivne akcije i izmjenama/dopunama Statuta općina koji se odnose na izbor i imenovanje vijeća mjesnih zajednica omoguće veću participaciju žena u vijećima mjesnih zajednica.