Održane radionice o odlučivanju na lokalnom nivou

Radionice o odlucivanju na lokalnom nivou

Radionice o odlucivanju na lokalnom nivou

Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla organizovalo je 17. i 22. aprila 2013. godine dvije jednodnevne radionice na temu “Mogućnosti i prilike za učešće u odlučivanju na lokalnom nivou”. Radionice su okupile 15 mladih žena i djevojaka iz Tuzle koje su studentice, članice političkih partija i nevladinih organizacija. Učesnice su imale mogućnost da steknu znanja i vještine za aktivno učešće u odlučivanju na lokalnom nivou, kao i da nauče mehanizme kojima mogu izvršiti utjecaj na implementaciju lokalnih zakona, strategija, politika, itd. Po završetku radionice, odlučile su da formiraju neformalnu mrežu aktivistica, te dogovorile akciju promocije ženskog aktivizma i solidarnosti „Dođoh, vidjeh, ostadoh – a ti, ženo?“

Radionica je realizovana u sklopu projekta “Ženski edukativni centar” podržanog od strane Kvinna till Kvinna Fondacije, Svedska.