Okrugli sto „Učešće vijećnica u radu Općinskog vijeća“

Učešće vijećnica u radu Općinskog vijeća

Učešće vijećnica u radu Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajući pravni okvir koji garantuje prava žena. Međutim, situacija u praksi nije ni blizu onoga što je propisano Zakonom. Uspostavljanje pravnog okvira i javnih politika u oblasti promocije ženskih ljudskih prava još uvijek ne znači da zakonom obezbjeđena ravnopravnost osigurava iste mogućnosti. Da bi se žene politički osnažile i aktivnije uključile u društvene procese, potrebno je poduzeti odgovarajuće zakonodavne mjere, ali i podsticati veće učešće žena u okviru zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i diplomatije. Veće učešće žena u pregovorima i drugim reformskim procesima od izuzetne važnosti je za budućnost BiH.

Na osnovu aktivnosti koje se tiču monitoringa rada Općinskog vijeća Tuzla u 2013. godini implementiranih u okviru Projekta “Ženski edukativni centar”, finansijski podržanog od Švedske fondacije Kvinna till Kvinna, Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla je danas u Tuzli organizovalo Okrugli sto na temu: “Učešće vijećnica Općinskog vijeća u odlučivanju”. Članice Komisije za jednakopravnost spolova Općine Tuzla, predstavnice/i lokalne vlasti, vijećnice/i Općinskog vijeća Tuzla, članice Ženske lobi grupe Tuzla i aktivistice Projekta “Ženski edukativni centar” su ovom prilikom razmijenili mišljenja o problemima, preprekama ali i dostignućima u području politika rodne jednakopravnosti na lokalnom nivou, te zajednički donijeli sljedeće zaključke:

– raditi na razvijanju mehanizama za jačanje solidarnosti među ženama,
– formirati neformalne mreže (ženske i mješovite), kao što su:

  • političara/političarki
  • vijećnika/vijećnica
  • predsjednika/predsjednica…itd.

– animirati medije na temu diskriminacija žena na pozicijama,
– kontinuirano obrazovati od osnovnog osnaživanja žena do osnaživanja žena za javni i politički život.