OTVORENO PISMO

Prošlo je više od 22 godine kako se u Bosni i Hercegovini završio rat, iako to možda čudno izgleda, građani ne žive u miru i blagostanju. Naime, dovedeni su na rub propasti i siromaštva.

Svakodnevno pratimo bezuspješne razgovore i „preklapanja“ političkih stranaka na vlasti, „zveckanja“  oružjem, stavljanja u prvi plan nacionalnog obilježja, a umjesto da omoguće kvalitetan  ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKU.

Kako se bliže naredni izbori uveliko su se zahuktale aktivnosti partija (starih, ali i novostvorenih) sa istim scenarijem u kojem treba da izađemo i GLASAMO ZA POJEDINCE, a ne za PROGRAME RAZVOJA GRAĐANA u BiH. Zbog svega navedenog:

 

ZAHTIJEVAMO

  1. Pripremu i realizaciju izbornih aktivnosti sa ravnopravnim učešćem Žena, odnosno konačno poštivanje obaveze načela ravnopravnosti spolova, u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, isto kao što se poštuje i kvota putem koje se osigurava učešće u vlasti određenih grupa (po ključu), u svim segmentima (javnog predstavljanja Žena i korektnog odnosa u skladu sa kvalitetama koje bosanskohercegovačke žene posjeduju).
  2. Programe stranaka kreirane bez degradacije ugleda i dostojanstva svih građana i naše države.
  3. Da se na vlast ne postavljaju “lojalni“, urlatori, svađalice, manipulatori, zveckaroši rata, koji ništa pozitivno nisu dali, kod kojih umjesto kompromisa vlada isključivost, čije odluke (u čije ime??) ne idu prema tome da ovu zemlju vode naprijed, nego upravo suprotno, a zbog čega je Bosna i Hercegovina vrlo često završavala zadnja na ljestvici, u svim pozitivnim praksama. Za takav status naše države niko se nije postidio i otišao sa vlasti.

Dobar političar znači biti dostojanstvena ličnost  sa dobrim kompromisnim rječnikom i namjerama u službi naroda kojem služi (bez obzira na nacionalnost).

  1. Da nijedna vlada, bilo kojeg nivoa, ne bude imenovana, ako u njenom sastavu nema 40 % učešća Žena.
  2. Svim Ženama u BiH vlast mora omogućiti jednak tretman u ostvarivanju njihovih prava, počev od prava na rad, porodiljske naknade, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, prava na obrazovanje i kulturu, kao i učešće u političkom i ekonomskom razvoju jedine nam države Bosne i Hercegovine.

 

UPOZORAVAMO

  1. Žene čine više od polovine populacije u našoj državi. Svoju ulogu djevojaka, Žena, majki, ravnopravnih učesnica proteklog rata, a naročito perioda koji je došao poslije, žene su odradile, i još uvijek rade, na DOSTOJANSTVEN način.
  2. Na odgovornim mjestima, najčešće, pošteno i radno izvršavaju svoje obaveze. Veliki broj Žena u BiH su obrazovane, stručne i sposobne. Takođe, ne smijemo zanemariti značaj i borbu Žena sa sela, koje su u velikom slučaju hraniteljice svojih porodica.

Ženi kao takvoj je mjesto na svim nivoima vlasti (od Mjesne zajednice do Parlamenta), ne kao sporadičnoj marioneti, nego kao ravnopravnoj učesnici u izgradnji bolje i sigurnije države svih nas.