Podrška inicijativi vijećnice OV Tuzla

Dom Zdravlja Tuzla

Dom Zdravlja Tuzla

Jasminka Mijatović, vijećnica Općinskog vijeća Tuzla je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, postavila vijećničko pitanje:

„Kada će lista čekanja/odnosno naručivanja u Domu zdravlja Tuzla biti svedena na razumno vrijeme i kada će se početi sa programima prevencije u cilju zaštite zdravlja žitelja Općine Tuzla?”

Obrazloženje

Kako je tjedan prije obilježen kao Europski dan borbe protiv raka vrata materice (19.-25. siječnja), te kako se 4. veljače obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv raka, smatram osnovanim pitati kada će se započeti realizacija reformi pristupa zdravstvenoj zaštiti, koja će omogućiti prije svega obezbjeđenje prevencije, kako bi se bolest, ukoliko je moguće izbjegla, te u slučaju rane dijagnoze, bolesnicima dala veća šansa za ozdravljenje (potpuno ili djelomično). Po mojim saznanjima, žene koje dobiju uputnicu za papa test u Domu zdravlja Tuzla, isti nalaz, osim ako je riječ o sistematskom pregledu ne mogu uraditi u Domu zdravlja. Upućuju se na UKC Tuzla, što i nije sporno, ali, gdje se naručuje za pregled u periodu do čak godinu dana. S druge strane, ukoliko vam u Domu zdravlja treba neko od rentgenskih snimanja (npr. kralježnice) sada se naručuje za kraj ožujka. No, ako ste na bolovanju preko 42 dana, vi se upućujete na Povjerenstvo 42-gi dan, kada se morate pojaviti sa nalazima, o kojima možete samo maštati, jer ste naručeni da isti uradite minimalno 60-ti dan. U izradi Strategije pristupa liječenju malignih oboljenja, što je jedan od preduvjeta koje BiH mora ispuniti ukoliko želi postati članica EU, su učestvovali i liječnici sa ovog područja.

Cilj strategije je smanjiti broj pacijenata koji dolaze u terminalnoj fazi ili u stadiju III, IV karcinoma, kada se više ne mogu liječiti. Ja se nadam da obiteljska medicina, gdje su takođe termini za čekanje, neprimjereno dugi, i koja se svela na puko izdavanje uputnica i recepata, u tome može dati daleko veći doprinos. I obzirom na tešku finansijsku situaciju, pa i u ovom sektoru, mislim da je prevencija i rano otkrivanje bolesti, jeftiniji oblik zdravstvene zaštite“.

Udruženje „HO HORIZONTI“, nevladina organizacija koja se na human, otvoren i profesionalan način zalaže za aktivno sudjelovanje i bolji položaj žena u našem društvu i Udruženje “HO ZZIPO” Tuzla, nevladina organizacija koja se kroz svoj zdravstveni program zalaže za unaprijeđenje zdravlja žene, podržavaju inicijativu vijećnice Jasminke Mijatović i tražimo odgovor zašto građani i građanke Tuzle moraju godinama čekati za mamograf, mjesecima za CT, danima za porodičnog ljekara. Smatramo da Općina Tuzla, kao osnivač JU Dom zdravlja Tuzla, treba hitno pokrenuti ovo pitanje i od nadležnih iz zdravstvenog sistema zahtijevati rješenje ovih gorućih problema koji negativno utiču na zdravstveno stanje naših građana i građanki.

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla                                     Udruženje “HO ZZIPO” Tuzla

Vaš komentar