Posjeta Udruženju „Vrati mi osmijeh“ Živinice

Vrati mi osmijeh Živinice

Vrati mi osmijeh Živinice

Menadžerica „HO HORIZONTI“ Tuzla Mira Vilušić i volonterke Rašida, Aida i Sedifa Mehmedović, su 13. juna 2013. godine posjetile Udruženje „Vrati mi osmijeh“ Živinice, sa ciljem uspostavljanja saradnje.

115 djece je raspoređeno u 3 grupe koje se sastaju ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom po 4 sata. Udruženje postoji 4 godine i bazira se na promociji prava i osposobljavanju djece i omladine sa invaliditetom. Sav odgojno-obrazovni i organizacioni rad je na volonterskoj bazi (3 članice Upravnog odbora, 2 defektologa, 3 socijalna pedagoga, 1 fizioterapeut, 1 socijalni radnik, 1 diplomirani pravnik i 1 diplomirani ekonomista). Sa djecom rade mladi volonteri koji su uspjeli da ih opismene – da pišu i čitaju, raspoznaju boje, snalaze se u prostoru, socijalizovani su i imaju razvijene higijenske navike. Posebno treba istaknuti mlade ljude koji na potpuno volonterskoj osnovi rade sa mladima: Merhunisa Šišić, Amra Zukić, Adnan Musić, Aldijana Muradbegović, Eldina Fočić, Aida Halilović, Edina Forčaković i Esma Mešanović, a Upravni odbor takođe na volonterskoj osnovi pruža svu pomoć i kreira rad Udruženja. Djeca i mladu su postigli velike sportske rezultate na regionalnim i državnim takmićenjima (10 zlatnih, 15 srebrenih i 5 bronzanih medalja u atletici, te 1 zlatna, 4 srebrene i 1 bronzana medalja u malom nogometu). Udruženje se finansira sa godišnjim budžetom od svega 14,600 KM (Općina obezbjeđuje 5000 KM, Vlada TK 4000 KM, fudbalski BiH reprezentativac 5000, dok su ostalo dobrotvorni prilozi). Vrijedi pomenuti dva Općinska vijećnika, Faruza Tulumovića i Nusreta Šabanovića, koji doniraju polovinu vijećničkog paušala.

Najveći problem predstavlja nabavka hrane, higijenskih sredstava i obezbjeđenje peleta u zimskim uslovima. Moramo napomenuti da je za preko 90% ove djece boravak u Udruženju jedini izlazak iz kuće.