POZIV KONSULTANTICAMA/IMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA VOĐENJE PROCESA ANALIZE KAPACITETA I IZRADE STRATEŠKOG PLANA UDRUŽENJA “HO HORIZONTI” ZA PERIOD 2020-2023.G.

U okviru projekta “Žene i mladi za mir i jednakost” Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla objavljuje Poziv konsultanticama/ima za dostavu ponuda za vođenje procesa analize kapaciteta i izrade Strateškog plana Udruženja “HO HORIZONTI” za period 2020-2023.g.

Angažovanjem konsultantice/ta želi se unaprijediti kvalitet rada Udruženja u oblasti izgradnje mira i rodne jednakopravnosti, analizom kapaciteta i izradom Strateškog plana Udruženja “HO HORIZONTI” za period 2020-2023, uz uvođenje inovativnih načina sudjelovanja u području izgradnje mira, sigurnosti i jednakosti.

Ukoliko ste zainteresovane/i, te smatrate da možete doprinijeti jačanju kapaciteta Udruženja “HO HORIZONTI” za djelovanje u oblasti izgradnje mira i rodne jednakopravnosti, pozivamo Vas da svoju prijavu dostavite najkasnije do 18.05.2020. godine do 16:00 na e- mail adresu: psiholoski.c@bih.net.ba sa naslovom: ” Prijava za konsultanta/icu“. Prijave pristigle nakon ovog datuma, neće biti razmatrane.

Vaša prijava mora sadržavati:

  • Biografiju s detaljnim informacijama o iskustvu vođenja procesa i kreiranja strateškog plana djelovanja za neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva;
  • Dokazano radno iskustvo i znanje na polju izgradnje mira i rodne jednakopravnosti;
  • Najmanje tri reference o radnom iskustvu na polju kreiranja strateškog plana;
  • Finansijsku ponudu za vođenje procesa strateškog planiranja i kreiranja strateškog dokumenta koja će obavezno sadržavati troškove potrebne za planiranje, pripremu strateškog plana, fasilitiranje radionice strateškog planiranja, terenski rad (u slučaju odlaska na teren za potrebe istraživanja), te izradu finalnog prijedloga dokumenta Stateškog plana Udruženja “HO HORIZONTI” za period 2020-2023.g.

Kompletan poziv možete preuzeti OVDJE.