Predstavljanje inicijative za organizovanje Ženskog suda BiH u Tuzli

Inicijativa ženski sud

Inicijativa ženski sud

Predstavljanje Inicijative za organizovanje Ženskog suda za BiH, u Tuzli je održana 14. i 15. aprila u Dramar centru pod organizacijom Udruženja “HO HORIZONTI” Tuzla. Prezentaciji koja je upriličena prisustvovalo je preko 30 osoba iz javnog i političkog života. Inicijativa je podržana od strane učesnika, te su nakon upoznavanja sa konceptom izjavili da je Ženski suda za BiH prijeko potreban Bosni i Hercegovini. Prezentacija je rezultirala podrškom, mnoštvom ideja i prijedloga za saradnju.