Projekat „DOPRINOS IMPLEMENTACIJI ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA KROZ OSNAŽIVANJE OPĆINSKIH KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA“

Period: novembar 2006. -juni 2007

Donator: CARE International NWB

Sveobuhvatni cilj projekta: Doprinos uspostavljanju efikasne implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova kroz osnaživanje općinskih komisija za ravnopravnost spolova.

Specifični ciljevi:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • osnažiti/edukovati članice općinskih komisija za ravnopravnost spolova i ženskih grupa u tri odabrane Općine sa područja Tuzlanskog kantona u cilju njihovog aktivnog uključenja u implementaciju Zakona o ravnopravnosti spolova
  • podrška stvaranju mreže općinskih komisija za ravnopravnost spolova i ženskih grupa
  • uticati na podizanje javne svijesti o jednakopravnosti spolova u BiH i njegovom značaju putem medijskih prezentacija i distribucije brošura.

[/fancy_list]

Ciljna grupa:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • općinske komisije za ravnopravnost spolova u 3 odabrane Općine na području Tuzlanskog kantona (Živinice, Lukavac i Kalesija)
  • ženske grupe i organizacije sa područja Tuzlanskog kantona (Općine  Živinice, Lukavac, Kalesija i Tuzla).

[/fancy_list]

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • radionica 1 “Jednakopravnost spolova”
  • radionica 2: “Izrada plana akcije općinskih komisija za ravnopravnost spolova za rad na konkretnom problemu vezano za Zakon o ravnopravnosti spolova”
  • okrugli sto 1: Prezentacija akcionog plana općinskih komisija za ravnopravnost spolova i diskusija o načinima njegove realizacije
  • okrugli sto 2: Značaj saradnje općinskih komisija za ravnopravnost spolova sa institucionalnim mehanizmima za pitanja jednakopravnosti spolova u BiH i ženskim organizacijama, vladinim i nevladinim institucijama
  • okrugli sto 3: Mogućnosti i načini umrežavanja općinskih komisija za ravnopravnost spolova – konkretni prijedlozi.

[/fancy_list]