Projekat: „DOPRINOS ODRŽIVOM POVRATKU KROZ JAČANJE I POBOLJŠANJE PSIHOLOŠKOG BLAGOSTANJA POVRATNICA U REGIJU BIRAČ, RS“

 Period: 10.12.2003.-10.01.2005.

Donator: Delegacija evropske komisije u BiH

Projekat je realiziran u partnerstvu sa NVO „Forum žena“ Bratunac.

Sveobuhvatni cilj projekta je doprinos održivom povratku i olakšavanje procesa reintegracije kroz psiho-edukativnu podršku povratnicama.

Ciljna grupa:

Primarna ciljna grupa su 180 žena, 30 do 60 godina starosti, a koje su povratnice u općinu Bratunac, povratnice i interno raseljena lica koje su samohrane majke i žene koje pate od teških ratnih i post-ratnih trauma.

Aktivnosti projekta su:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • savjetovanje i edukativne sesije na zaštiti psihološkog blagostanja i funkcionisanja (psiho-edukativne radionice) za povratnice i interno raseljena lica sa Opštine Bratunac (Bratunac, Glogova, Voljavica, Hranča, Magašići i Biljača)
  • evaluacija aktivnosti
  • priprema i distribucija edukativnih brošura
  • umrežavanje žena sa Forumom žena Bratunac i njihova reintegracija u lokalnu zajednicu.

[/fancy_list]