Projekat “ PODRŠKA PROMOCIJI I IMPLEMENTACIJI ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA BIH U CILJU UNAPRIJEĐENJA POLOŽAJA ŽENA U LOKALNOJ ZAJEDNICI”

Period: februar – juni 2006

 Donator: CARE International NWB

Sveobuhvatni cilj projekta: kroz razmjenu iskustava i diskusiju o Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH uticati na jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i institucija na polju promocije i implementacije Zakona.

Specifični ciljevi projekta:

[fancy_list style=”bullet_list” variation=”hotpink”]

  • poboljšanje informiranosti i komunikacije u vezi sa pitanjima jednakopravnosti spolova između/unutar lokalnih vlasti/institucija
  • definiranje konkretnih prijedloga načina saradnje između institucija lokalnih vlasti na promociji i implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH
  • definiranje konkretnih problema i potreba žena vezanih za Zakon u lokalnoj zajednici.

[/fancy_list]

Ciljna grupa: Predstavnici/e lokalnih vlasti i institucija (Općina Tuzla; Komisija za ravnopravnost spolova OV Tuzla; Komisija za ravnopravnost spolova Skupštine TK, MUP Tuzla; Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK; Predstavnici/e mjesnih zajednica; Žene iz mjesnih zajednica.

Projektne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

  • radionica Jednakopravnost spolova / Zakon o jednakopravnosti spolova u BiH
  • radionica Aktivizam i motivacija – izrada plana akcije
  • okrugli sto na temu “Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH u teoriji i praksi
  • okrugli sto na temu “Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH – diskriminacija i nasilje na osnovu spola
  • okrugli sto na temu “Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH – saradnja i načini promocije i implementacije.

[/fancy_list]