Projekat: ŽENSKI EDUKATIVNI CENTAR

 Period: 01.01.2012.-31.12.2012.

Donator: Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna

Sveobuhvatni cilj projekta:

Žene imaju jaku poziciju u društvu i aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka i demokratskim procesima pod jednakim uslovima i na principima antidiskriminacije.

Projektni ciljevi:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • mlade žene i djevojke sa područja Tuzlanskog kantona su osnažene da preuzmu aktivnu ulogu u javnom i političkom životu
 • povećano sudjelovanje mladih žena i djevojaka u aktivnostima izgradnje mira.

[/fancy_list]

Očekivani rezultati projekta

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • razvijene vještine liderstva kod mladih žena i djevojaka sa područja TK
 • formirana mreža mladih žena sa područja TK i regije Birač.

[/fancy_list]

Glavne aktivnosti:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • radionice za djevojke i mlade žene – lidership za aktivizam, ženska ljudska prava i izgradnju mira
 • follow-up seminari za mlade žene u lokalnoj zajednici koje vode mlade aktivistice
 • akcije mladih liderica – Radionice za planiranje lokalne akcije i Ženske kampanje
 • radionice „ Izgradnja mira i ženski aktivizam“
 • kampanja 21 septembar “Medjunarodni dan mira”
 • aktivno učešće u mreži KtK i drugim NVO mrežama
 • evaluacija.

[/fancy_list]

Ciljna grupa:

[fancy_list style=”circle_arrow” variation=”hotpink”]

 • mlade djevojke i žene sa područja TK koje su aktivistice u političkim partijama i NVOima, 18-35 godina
 • žene u lokalnoj zajednici.

[/fancy_list]