Projektne aktivnosti HO Horizonti u 2013

 "LARA" Bijeljina i "HORIZONTI" Tuzla

“LARA” Bijeljina i “HORIZONTI” Tuzla

Udruženje “HO HORIZONTI” će u 2013. godini nastaviti aktivnosti na promociji učešća mladih žena u procesima odlučivanja i demokratskim procesima kroz edukaciju, ohrabrivanje njihovog liderstva, aktivizma i volonterizma.  Projekat „Ženski edukativni centar“, uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, predstavlja nastavak istoimenog projekta koji je počeo u januaru 2012. godine.

Nadalje, u partnerstvu sa NVO „Forum žena“ Bratunac, a uz finansijsku podršku organizacije UN Women, Udruženje „HO HORIZONTI“ će u 2013. godini nastaviti uspješnu implementaciju Projekta „Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“, čija implementacija je počela u julu 2012. godine u općinama Srebrenica, Bratunac, Lukavac i Kalesija, a sa sveobuhvatnim ciljem jačanja kapaciteta, operativnosti i održivosti institucionalnih mehanizama za integraciju načela rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla će od januara 2013. do septembra 2014. godine u partnerstvu sa organizacijom žena „Lara“ Bijeljina, a uz finansijsku pomoć švedske fondacije Kvinna till Kvinna, implementirati projekat „Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću“. Uključivanje žena u mirovni proces u BiH od presudnog je značaja za utemeljenje mira na principima jednakosti svih građana, jer će na taj način izgradnja mira imati i aspekte demilitarizacije društvene svijesti i dekonstrukcije patrijarhalnog društva, što su ključni procesi za izgradnju tolerancije i nenasilja.

Ukoliko nam se želite pridružiti i postati aktivistkinja, te time pomoći implementaciju aktivnosti Udruženja u borbi za ženska prava, ili ako imate prijedloge i sugestije, jednostavno nas kontaktirajte putem naše kontakt stranice.

Vaš komentar