Radionica o nasilju nad starim osobama

Radionica o nasilju nad starim osobama

Radionica o nasilju nad starim osobama

Pozvane od strane Švicarskog Crvenog križa u Tuzli, članice Udruženja „HO HORIZONTI“ su organizovale radionicu na temu “Prepoznavanje nasilja nad starijim osobama”. Radionica je održana 12 i 13 avgusta 2013. godine u prostorijama Udruženja “HO HORIZONTI” Tuzla. Trenerica na radionici bila je Mira Vilušić, a asistentica Jasminka Jukić. Učesnici/e radionice su bili 17 volontera/ki Švicarskog Programa “Pomoć u kući” iz organizacija Crvenog krsta/križa Maglaj, Lukavac, Gradačac i Šamac, a koji su obučeni za posjete korisnicima programa i koji su u direktnom kontaktu sa njima, odnosno sa osobama treće životne dobi.

Radionica o nasilju nad starim osobama

Radionica o nasilju nad starim osobama

Cilj radionice bio je razviti/unaprijediti znanja i vještine volontera/ki za prepoznavanje nasilja nad starim osobama i kako djelovati u skladu s tim.

U izuzetno tolerantnoj, radnoj i suportivnoj atmosferi, volonteri/ke su pokazali da s pravom nose ime humanitaraca Crvenog križa. Iako je grupa bila heterogena po spolu, godinama, edukaciji i iskustvu pokazali su izuzetnu sposobnost i smisao za rad u grupi, tako da je seminar predstavljao puni užitak i postigao svoj puni uspjeh.

Organizatorice seminara iz Ureda Švicarskog Crvenog križa u Tuzli, svojim aktivnostima su pridonijele uspješnosti ove radionice.