Radionica Zagovaračkog foruma

Radionica Zagovaračkog foruma, izrada zagovaračkog akcionog plana održana je u Brckom 18. novembra. Učesnici su mladi sa područja opcina Bratunac, Srebrenica, Milici, Tuzla, Srebrenik, Gračanica. Mladi na sastanku imali su cilj da izrade plan aktivnosti na osnovu kojih će doći do izrade Strategije za mlade u svojim opštinama. Strategije za mlade u nekim opštinama uopšte ne postoje, a u nekim su istekle i po nekoliko godina. Aktivisti Udurženja „HO Horizonti“ Tuzla i „Foruma žena“ iz Bratunca shvatili su važnost ovog problema i odlučili da preuzmu inicijativu. Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Orodnjavanje izgradnje mira na loklanom nivou”. Projekat je finansijski podržan od Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske.

15135789_1477612282255289_1098161214671515780_n