SASTANAK ŽENSKE LOBI GRUPE

Dana 22. marta održan je sastanak sa članicama Ženske Lobi grupe Tuzla u prostorijama Udruženja „Ho Horizonti“. Na sastanku su razmatrana pitanja vezana za dalje aktivnosti Otvorenog pisma, zatim usklađivanje Statuta sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Još jedna od tema bila je Gender akcioni plan Grada Tuzla. Članice Ženske Lobi grupe također su se dotakle pitanja predstojećih izbora te su predložile zajedničke aktivnosti u cilju lobiranja većeg izbora žena na pozicijama odlučivanja. Bitno je napomenuti da je ostvarena dobra saradnja sa Komisijom za jednakopravnost spolova Tuzlanskog Kantona. Komisija je izrazila dobu volju da u skladu sa svojim aktivnostima podrži rad neformalne Ženske Lobi grupe i Udruženja „HO Horizonti“ Tuzla.