Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti

Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti

Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti

Udruženje “HO HORIZONTI” u saradnji sa Udruženjem “Forum žena” Bratunac organizuje trening na temu „Suočavanje sa prošlošću za izgradnju budućnosti”. Prvi modul, “Razumijevanje konflikta i transformacija konflikta” održan je u hotelu Banja Ilidža, Gradačac, od 10-13. maja 2013. godine. Učesnice su bile 12 mladih žena i djevojaka iz Tuzle i Bratunca.

Ovaj modul obuhvatio je sljedeće teme: Osnove konflikta, Nasilje (razrada pojma nasilja u društvu, razvoj svijesti o različitim poimanjima nasilja, pitanja odgovornosti za nasilje u društvu) i Nenasilna komunikacija.  Naredni modul će se održati od 7.-10. juna, na kojem će učesnice sticati nova znanja i vještine iz oblasti „Identitet i diskriminacija”. Modul 3 obuhvata temu Suočavanje sa prošlošću (koncept suočavanja sa prošlošću, tranziciona pravda; izgradnja povjerenja; razmišljanje o prošlom ratu i njegova veza sa životima mladih ljudi danas), a Modul 4 temu “Ženski aktivizam – Razvoj zajednica”.

Ciljevi treninga „Suočavanje s prošlošću za izgradnju budućnosti“ su razumijevanje prošlosti i elemenata koji se tiču prihvatanja prošlosti, uspostavljanje pozitivnog dijaloga među mladim ženama različitih etničkih grupa na ovu temu i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u procesima donošenja odluka i izgradnje mira. Do kraja treninga, mlade žene iz Tuzle i Bratunca će biti osposobljene prepoznati proces izgradnje mira kao ključan za uspostavljanje društva jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Trening se realizuje u sklopu projekta “Ženski edukativni centar” podržanog od strane Kvinna till Kvinna Fondacije, Švedska.