Javne tribine „Žene, mir i sigurnost“

U okviru projekta “Integracija principa rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici“ organizovane su javne tribine u Srebrenici, Bratuncu, Kalesiji i Lukavcu tokom novembra 2013.godine. Tribine su u partnerskoj saradnji realizovala Udruženja “Forum Žena” Bratunac i „HO HORIZONTI“, uz finansijsku podršku UN Women. Predstavnice mjesnih zajednica kao i predstavnice lokalnih vlasti su uzele aktivno učešće tokom tribine…