HO Horizonti obilježili međunarodni dan mira

Rezolucijom UN-a iz 2001. godine, 21. septembar/rujan se obilježava kao dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini. Međunarodni dan mira utemeljila je Generalna skupština UN-a još 1981. godine u cilju obilježavanja i jačanja ideala među svim narodima i državama. Mir ne znači isključivo odsustvo rata – mir je odsustvo straha, mržnje, bijede i nepravde.…