Okrugli sto „Učešće vijećnica u radu Općinskog vijeća“

Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajući pravni okvir koji garantuje prava žena. Međutim, situacija u praksi nije ni blizu onoga što je propisano Zakonom. Uspostavljanje pravnog okvira i javnih politika u oblasti promocije ženskih ljudskih prava još uvijek ne znači da zakonom obezbjeđena ravnopravnost osigurava iste mogućnosti. Da bi se žene politički osnažile i aktivnije uključile…