Podrška inicijativi vijećnice OV Tuzla

Jasminka Mijatović, vijećnica Općinskog vijeća Tuzla je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, postavila vijećničko pitanje: „Kada će lista čekanja/odnosno naručivanja u Domu zdravlja Tuzla biti svedena na razumno vrijeme i kada će se početi sa programima prevencije u cilju zaštite zdravlja žitelja Općine Tuzla?” Obrazloženje Kako je tjedan prije obilježen kao Europski dan borbe protiv…