Archives

All Posts Tagged Tag: ‘projektne aktivnosti HO Horizonti’

Projektne aktivnosti HO Horizonti u 2013

Udruženje “HO HORIZONTI” će u 2013. godini nastaviti aktivnosti na promociji učešća mladih žena u procesima odlučivanja i demokratskim procesima kroz edukaciju, ohrabrivanje njihovog liderstva, aktivizma i volonterizma.  Projekat „Ženski edukativni centar“, uz podršku švedske fondacije Kvinna till Kvinna, predstavlja nastavak istoimenog projekta koji je počeo u januaru 2012. godine. Nadalje, u partnerstvu sa NVO „Forum žena“ Bratunac, a uz …

Više