Lokalna lobi grupa – promoviranje koncepta sigurnosti

U okviru projekta „Ženski edukativni centar“ finansijski podržanog od švedske fondacije Kvinna till Kvinna, Udruženje „HO HORIZONTI“ je tokom 2013. godine aktivno radilo na uspostavljanju lokalne lobi grupe sa ciljem pružanja podrške solidarnosti među ženama u Tuzli i povećanja senzibiliteta o rodnoj jednakopravnosti. „Lokalna lobi grupa Tuzla“ je neformalna grupa građanki Tuzle koja okuplja žene…