Milijarda će plesati protiv nasilja nad ženama

PRIPREME ZA GLOBALNU AKCIJU: MILIJARDA ĆE PLESATI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA U četvrtak 14. februara 2013. godine u 14 sati na cijelom svijetu, milijarda ljudi će plesati protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Kampanja „Jedna milijarda ustaje“ – „One Billion Rising“ je počela kao poziv na akciju baziranu na strašnoj statistici da će 1 od 3 žene biti…