Važno obavještenje

Kako bi pružili psihološku prvu pomoć nakon kriznih događaja građanima koji su pretrpjeli gubitke usljed poplava u Bosni i Hercegovini, Udruženje „HO HORIZONTI“ Tuzla poziva sve diplomirane psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe te studente završne godine Fakulteta za psihologiju sa područja Tuzlanskog kantona koji žele da doprinesu, da se u najkraćem roku jave na adresu…