Posjeta Udruženju „Vrati mi osmijeh“ Živinice

Menadžerica „HO HORIZONTI“ Tuzla Mira Vilušić i volonterke Rašida, Aida i Sedifa Mehmedović, su 13. juna 2013. godine posjetile Udruženje „Vrati mi osmijeh“ Živinice, sa ciljem uspostavljanja saradnje. 115 djece je raspoređeno u 3 grupe koje se sastaju ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom po 4 sata. Udruženje postoji 4 godine i bazira se na promociji prava…