8. mart

Povodom Međunarodnog dana žena – u Bosni i Hercegovini zaposleno samo 35,6 % žena. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, žene čine 51,7% od ukupno procijenjenog broja radno sposobnog stanovništva, a samo 35,6% je zaposleno. To je najniži procenat učešća žena u Jugoistoičnoj Evropi. 8. mart kao Međunarodni dan žena u svijetu…