Ženska lobi grupa upozorava javnost

Suprotno međunarodnim konvencijama koje tretiraju materiju ravnopravnosti spolova, u našem gradu u oblasti rodne ravnopravnosti se dešavaju retrogradne i negativne pojave. Umjesto da radimo na postizanju prijeko neophodne ravnopravnosti žena i muškaraca u upravljanju javnim poslovima, u ovom trenutku moramo da konstatujemo da je u fazi proces eliminisanja i ono malo žena koje su se…