Archives

All Posts Tagged Tag: ‘živimo li u miru’

Živimo li u miru?

Mir i nenasilje temeljne su vrijednosti svih pokreta za prava žena, a mir je ujedno i ključni kontekstualni okvir u kojem se mogu realizovati i svi drugi ciljevi vezani za rodnu ravnopravnost i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena. U okviru Projekta “Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću” koji implementiraju Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla …

Više